fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Фондация Пинк

За нас

Фондация ПИНК се стреми да помогне на колкото е възможно повече деца да развият потенциала си, защото вярва, че всяко дете заслужава да живее щастлив, здравословен и пълноценен живот. Концепцията на ПИНК произлиза от многогодишния практически опит на доброволци в работата с деца в риск в различни общности и институции на Балканите. Стартирайки с краткосрочни проекти, нашият екип откри начини да постигне частични подобрения в живота на деца и семейства, но до голяма степен влиянието беше за къс перид от време. С времето осъзнахме, че продължителното ни и постоянно присъствие в живота на децата е необходимо, за да се постигнат ефективни и дълготрайни промени. Програмата на ПИНК е животопроменяща и основана на базата на дългогодишно посвещение към деца и младежи. нашите дейности включват деца от ранна тригодишна възраст, с които продължаваме да работим докато достигнат зрялост. Като допълнение към груповите занимания, нашият екип и доброволци отделят и редовно индивидуално време и внимание на всяко дете.

Един от основните принципи на работа, който следваме, е „Образоваме се и образоваме“. Именно за това с част от сумата, която ще изкараме по време на Коледния базар, ще направим обучения на деца и младежи от домове и защитени жилища. В тези обучения ще развием уменията на младежите да готвят, да планират пазаруването за седмицата си, да избират качествена и достъпна храна и да се грижат за тялото и духа си чрез храната, която консумират.

Програмата на ПИНК се базира на 5 основни дисциплини:

Социализация - най-вече за деца в по-ранна възраст, които наставляваме как да общуват и действат ефективно в група.

Обучение - насърчение, напътсвие и възпитание на любов у всяко дете към ученето.

Здраве и хигиена – инструкции и съвети за лична хигиена и изграждане на здравословни навици, особено сред навлизащите в пубертета.

Хуманитарни проекти - Включване на деца в хуманитарни проекти, за да осъзнаят важността да се помага на другите.

Житейски умения - Провеждане на тренировъчни курсове с цел да се помогне на младите хора да се подготвят за широкия свят на работата и живота на възрастните. Нашата надежда е свят, в който всяко дете има шанс за щастлив, здравословен и продуктивен живот

Контакти

За повече информация или за да направите дарение посетете:
www.pinkfoundation.bg

ФОТО ГАЛЕРИЯ