fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Сдружение "Надежда за нас - 2008"

За нас

Ние от сдружение «надежда за нас 2008» залагаме в дейността си на работа с младежи в неравностойно положение с цел компенсиране на разлини дефицити. През май 2016 г. към сдружението стартирахме социален бизнес, като възможност за самоиздръжка и финансиране дейността на организацията, както и създаване на подкрепяща среда за младежи от институции, навършващи пълнолетие, която да им даде възможност да получат обучение и трудови навици за качествено социално включване. Надеждите ни са да създадем работещ модел за трудова интеграция на таргетираната група младежи и неговото мултиплициране в други райони. В социалнотото предприятие за производство на натурална козметика и сапуни са включени да придобиват трудови навици и да се стремят към икономическа независмост, младежи от комплекс за социални услуги „Олга Скобевлева“, град Пловдив. Младежите са с постоянно настаняване към комплекса и са лишени от родителски грижи.

ФОТО ГАЛЕРИЯ