fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

„Каритас София”

За нас

„Каритас София” е благотворителна организация на Католическата апостолическа екзархия в България, създадена да извършва милосърдни дела от нейно име и да възпитава в уважение и любов.

Нашата мисия

Любовта към ближния ни води към човека в нужда. Уповавайки се на християнските ценности, ние, служителите и доброволците от „Каритас София”, подпомагаме най-уязвимите членове на нашето общество да открият пътя към достоен и справедлив живот, без оглед на тяхната религиозна принадлежност, раса, пол и други различия. „Каритас София” е изразител на Социалното учение на Католическата църква.

Биография

„Каритас София” е учредена на 31 август 1993 година, регистрирана е от Софийски градски съд на 20 април 1994 г. и е вписана в регистъра на Министерство на правосъдието под №20030416009, като юридическо лице с нестопанска цел – сдружение, определено за извършване на общественополезна дейност. През 90-те години организацията е фокусирана върху спешната хуманитарна помощ с цел оцеляване във времето на икономическата криза. С началото на новия век започва развитието на дългосрочните грижи. За целта, „Каритас София” се регистрира в Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето, като лицензиран доставчик на редица социални услуги.

За кого се грижим

Подкрепяме стари хора, хора с увреждания, уязвими деца и семейства, бежанци, хора, зависими от психоактивни вещества, жени в неравностойно положение, бездомни хора. Съдействаме и на хората, които искат да помагат като доброволци.

Контакти

За повече информация или за да направите дарение посетете:

Фейсбук

ФОТО ГАЛЕРИЯ