fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Инициатива за социално израстване (ИСИ)

Мисия

Инициатива за социално израстване (ИСИ) е международна организация за социално включване, чиято цел е да подпомага уязвими общности, предимно жени и подрастващи, да предолеят бедността чрез технологии, образование и социално предприемачество. Ние помагаме на маргинализираните групи да се развиват, за да не стават жертви на насилие, трафик, робство и социална зависимост.

Програми

Ние осъществяваме мисията ни като прилагаме иновативен подход за обучение по предприемачество на бедни групи хора с различно ниво на образование, в това число и неграмотни, с помощта на интуитивна и адаптирана мобилна платформа във вид на игра и със система на обучение и менторство, която осигурява достъп до местните и международни пазари и успех на създадените инициативи за производство и микро-предприятия.

ИСИ стартира европейската си работа в България, най-бедната държава-членка на Европейския съюз (ЕС) и една от двете европейски страни с най-голям брой жертви на трафик. С подкрепата на ЕС, проектът е адаптиран и от октомври 2015 г. заработи и в съседна Македония.

В момента жени от няколко маргинализирани общности (жени с увреждания, жени от отдалечени селски райони, жертви на трафик, бежанки и Роми и други малцинства) в България и Македония се обучават в предприемачески умения, за да могат да стартират собствено микро-производство на лавандулови и други билкови продукти (билкови торбички и арт кукли, натурални сапуни, свещи и чайове) с помощта на ИСИ дизайнери, ментори и социални ентусиасти и предприемачи. За да засилим устойчивостта на проекта, използваме метода на Обучи-обучителите (Train-of-Trainers) и целим участниците в програмата ни да достигнат пълна независимост.

Партньори

ИСИ работи в тясно сътрудничество с организацията ISEEK, създадена в Университета Пардю, САЩ, за подпомагане на социално ощетената и живееща в бедност част от световното население. Ние партнираме и с Националната комисия за борба с трафика на хора, с Български червен кръст и с множество други неправителствени и бизнес организации, социални предприятия, държавни и финансови институции и университети по света.

Методология

Осъществяваме мисията ни с помощта на иновативната методология Сакшам, разработена от ISEEK, в университета Пардю. Това е мобилна игрова обучителна платформа със следните модули: (графика)

Присъединете се към глобалната ни инициатива

Даренията ви ще помогнат на много жени и подрастващи от уязвими общности да поемат контрола върху живота си и да се развиват успешно със своите общности.

Контакти

За повече информация или за да направите дарение посетете:
https://www.facebook.com/initiativeforsocialempowerment/
https://twitter.com/ISEempowered
www.socialempowerment.org info@socialempowerment.org

ФОТО ГАЛЕРИЯ