fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Фондация за социална промяна и включване

За нас

Фондация за социална промяна и включване е организация с нестопанска цел. Учредена е в края на 2008 г. Работата на „Фондация за социална промяна и включване“ е насочена към прекъсване на порочния цикъл на бедност и социална изолация и възстановяване на надеждата за по-добро бъдеще. Екипът на ФСПВ вярва, че всеки човек има право на достъп до ресурси и възможности, които да му помогнат да живее и да се развива с достойнство, за да бъде активен и пълноправен член на нашето общество.

Програмата на ПИНК се базира на 5 основни дисциплини:

Програма „ДОМ ВЪЗМОЖНОСТ“

Тя представлява мрежа от жилища от семеен тип за младежи, които напускат специализирани институции за деца, лишени от родителска грижа. Програмата се развива вече над 7 години и е базирана на практики от Западна Европа, адаптирани към условията и нуждите на младежите в България. ФСПВ управлява 6 наблюдавани жилища – две в София, Русе, Габрово, Бургас и Варна. Средно на година в жилищата ни в цялата страна пребивават около 40 младежи. По време на престоя си те овладяват умения за самостоятелен живот, обучават се в целеполагане, бюджетиране, завършват средно образование, кандидатстват във ВУЗ-ове, търсят работа и развиват устойчиви трудови навици.

Програма „Ранно детско развитие на деца от уязвими общности”.

Първият Център за обществена подкрепа в рамките на Програмата вече функционира в кв. Факултета (гр.София). Центърът предоставя социални услуги за деца от ромска общност и техните семейства.

Работилница „HOPe SOAP“

е социално предприятие, в което представители на целевата ни група – млади хора, отраснали в домове за деца лишени от родителска грижа, изработват сапуни. Приходите от продадените сапуни се реинвестират за издръжка и обучение на младежите от целевата група. Проектът ни „HOPe SOAP“ е отличен с 1-ва награда на конкурса на „Български център за нестопанско право“ за най-добър бизнес план на нестопанска организация за 2013-а година. През февруари 2014-а година „HOPe SOAP“ печели и 1-во място на конкурса на БЦНП и фондация „УниКредит“.

HOPe Restaurant

4. От септември тази година ФСПВ откри и управлява и HOPe Restaurant – социално предприятие с отлична храна и благородна мисия. Заведението предоставя на своите клиенти внимателно подбрано меню, съобразено с българските традиции и вкусове и със световните тенденции в кулинарията и също така им дава възможност да подкрепят съществуването и функционирането на мрежа от наблюдавани жилища за младежи на ФСПВ - Програма „Дом Възможност”, посредством своите поръчки в ресторанта.

Контакти

За повече информация посетете:

http://www.fscibulgaria.org/en/

ФОТО ГАЛЕРИЯ