fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

За Нас

Коледен Базар "Цветна България"2016,част от Годишния немски коледния базар, с подкрепата на "Инициатива за социално израстване"

За Нас

Инициатива за социално израстване (ISE) е организация с идеална цел, чиято цел е да подпомага уязвими групи, предимно жени и подрастващи, да предолеят бедността чрез технологии, образование и социално предприемачество.
Ние помагаме на маргинализираните групи да се развиват, за да не стават жертви на трафик, робство и социална зависимост.
Oсъществяваме мисията си като прилагаме иновативни подходи за обучение по предприемачески умения на бедни групи хора с различно ниво на образование и езикови възможности с помощта на интерактивна програма, менторство и достъп до местните и международни пазари за произведените продуктите на участниците в програмата ни.

В момента жени от три района в България се обучават от дизайнери, хора на изкуството и ментори да произвеждат лавандулови и други билкови продукти (арт торбички и кукли, арт билкови свещи, натурални билкови сапуни, и други).

Контакти

За повече информация или за да направите дарение посетете:
https://www.facebook.com/initiativeforsocialempowerment/
https://twitter.com/ISEempowered
www.socialempowerment.org
info@socialempowerment.org

ФОТО ГАЛЕРИЯ

Коледен Базар "Цветна България"2016,част от Годишния немски коледния базар, спонсориран от "Тръст за Социална Алтернатива"

За нас

Тръст за социална алтернатива е организация с идеална цел (ТСА). Нашата мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех.

Ние подкрепяме програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България. Нашият специален фокус е върху ромите, които представляват голяма част от хората, живеещи в нищета. За да постигнем това, осигуряваме подкрепа в три основни направления:
Ранно детско развитие с фокус върху отглеждането на здрави деца и повишено присъствие в детската градина.
Образователни постижения и предотвратяване на отпадането на деца от училище с фокус върху подобряване участието и ученето в училище и повишаване на броя ученици, завършващи средно образование.
Достъп до възможности за повишаване доходите на хора от рискови групи, което включва свързване с работодатели, предприемачество и жилищно устройство.

Контакти

За повече информация или за да направите дарение посетете:

www.socialachievement.org

ФОТО ГАЛЕРИЯ