fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Новини

Откриване на Базара

Откриване

На 18.11.2016, дядо Коледа официално откри Немския Коледен Базар 2016 в компанията на организатора на базара г-жа Теодора Бремме, посланика на република Германия г-н Детлеф Лингеман, г-жа Малина Едрева от Столична община, член на борда на Тръст за социална алтернатива (ТСА) г-н Лъчезар Богданов и Рени Трайкова, съ-основател и изпълнителен директор на Инициатива за социално израстване (ИСИ).