fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Новини

Основно училище "Васил Левски", с. Видраре

На 26-ти ноември гости на цветната сцена и в къщичките на цветната алея бяха учениците от основно училище "Васил Левски" в село Видраре.

В това филмче може да разберете повече за тях.